Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Pečeliūnienė, Lina, red.
dc.creator Mertinienė, Elena -
dc.date.accessioned 2017-05-03T07:13:35Z
dc.date.available 2017-05-03T07:13:35Z
dc.date.issued 1986 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8968
dc.description.abstract Istorijos mokslų daktaro, literatūros tyrinėtojo, publicisto, profesoriaus Romo Šarmaičio bibliografinė rodyklė atspindi jo publicistinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį nuo 1926 iki 1985 metų. Rodyklės pradžioje pateikiamas straipsnis apie mokslininką, toliau seka jo gyvenimo ir veiklos datos. Antraštės lietuvių kalba išverstos į rusų kalbą, o antraštės užsienio kalbomis - į lietuvių. Rodyklėje yra 6 skyriai. Skyriuose medžiaga išdėstyta chronologine, o metų ribose - abėcėline lotynų, po to slavų abėcėlės tvarka. Pradžioje pateikiamos knygos, po to straipsniai. R. Šarmaičio pateiktos recenzijos dedamos prie straipsnių, o knygos, kuriuose R. Šarmaitis nurodytas kaip recenzentas, pateiktos atitinkamame skyriuje. Kitų autorių recenzijos apie R. Šarmaičio knygas dedamos po tos knygos aprašo (,,Literatūra''). Straipsniai trumpai anotuoti, o knygų aprašuose pateikti turiniai. Leidinio pabaigoje pateiktos abėcėlinės rodyklės.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-05-03T07:13:35Z No. of bitstreams: 1 220865.pdf: 124827356 bytes, checksum: 6c8a6a5e98cd19d10d7f86bc1ed0560f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-05-03T07:13:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 220865.pdf: 124827356 bytes, checksum: 6c8a6a5e98cd19d10d7f86bc1ed0560f (MD5) Previous issue date: 1986 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Romas Šarmaitis : biobibliografinė rodyklė, 1926-1985 -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 482, [2] p


Files in this item

220865.pdf
Size: 119.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account