THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Vl. Lenskio dvarų planai (Lenskių giminės dokumentai. F116)