Poškos Antano fondas (iki 1929 m. Paškevičius). F186