LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Bohovitinovičių ir Hornostojų aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)