Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.creator Stašienė, Danguolė -
dc.creator Santackienė, Irena -
dc.date.accessioned 2017-06-01T05:48:47Z
dc.date.available 2017-06-01T05:48:47Z
dc.date.issued 1987 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9144
dc.description.abstract Ekonomikos mokslų daktaro, profesoriaus, Lietuvos TSR mokslų akademijos akademiko Kazimiero Meškausko bibliografinėje rodyklėje pateikiama visa jo mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga, apimanti metus nuo 1950 iki 1986. Knygos pradžioje pateikiama veiklos apžvalga, toliau seka pagrindinės veiklos datos. Knygą sudaro 5 skyriai. Skyriuose literatūra yra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline. Pradžioje pateikiamos knygos, po jų - straipsniai. Pabaigoje randame pavardžių rodyklę ir santrumpų sąrašą.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-01T05:48:47Z No. of bitstreams: 1 205371.pdf: 29968344 bytes, checksum: 49e446318887dcb61a1fde7432249c22 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-01T05:48:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 205371.pdf: 29968344 bytes, checksum: 49e446318887dcb61a1fde7432249c22 (MD5) Previous issue date: 1987 en
dc.language lt -
dc.language ru
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Kazimieras Meškauskas : literatūros rodyklė -
dc.title.alternative Казимерас Мешкаускас
dc.type Knyga -
dc.format.extent 102 p.


Files in this item

205371.pdf
Size: 28.58Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account