LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kavaltiškės palivarko pajamų ir išlaidų mėnesinė apyskaita].

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-06-21T12:01:49Z
dc.date.available 2017-06-21T12:01:49Z
dc.date.issued 1838 -
dc.identifier.other F43-5210
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9332
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-06-21T12:01:49Z No. of bitstreams: 1 51251.pdf: 3821272 bytes, checksum: f00cf004aa28e9917ff01e43cdf25721 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-21T12:01:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51251.pdf: 3821272 bytes, checksum: f00cf004aa28e9917ff01e43cdf25721 (MD5) Previous issue date: 1838 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Kavaltiškės palivarko pajamų ir išlaidų mėnesinė apyskaita]. 1838. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051251 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Kavaltiškės palivarko pajamų ir išlaidų mėnesinė apyskaita]. -
dc.type Rankraštis -


51251.pdf
Dydis: 3.644Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis