THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej opowiada Joachim Lelewel

Show simple item record

dc.creator Lelewel, Joachim
dc.date.accessioned 2015-03-06T06:26:38Z
dc.date.available 2015-03-06T06:26:38Z
dc.date.issued 1844
dc.identifier.other L-19/2310//1672652
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/939
dc.description LELEWEL, Joachim (Lelevelis Joachimas; Loelhoeffel) *1786-03-22 Varšuvoje – †1861-05-29 Paryžiuje – istorikas, kartografas, graviūrų meistras, geografas, kultūros mecenatas, numizmatikas, pedagogas, Vilniaus, Krokuvos, Briuselio universitetų profesorius. 1804–1808 studijavo VU filologiją; 1815–1818 ir 1822–1824 VU dėstė istoriją. Lelevelio kursai atitiko romantikų pasaulėžiūrą ir darė didžiulį poveikį studentams, ypač Adomui Mickevičiui bei jo draugams filomatams. Dėl filomatų ir filaretų bylos pašalintas iš universiteto. Vėliau gyveno Varšuvoje, iki 1830 m. paskelbė per 150 mokslo darbų iš istorijos. 1830–1831 sukilėlių vyriausybės tikėjimo reikalų ir švietimo ministras. Sukūrė šūkį "Už mūsų ir jūsų laisvę". 1831 emigravo į Paryžių, tapo lenkų emigracijos kairiojo sparno vadovu. 1833 ištremtas į Belgiją. Mirė Paryžiuje, plaidotas Monmartro kapinėse, 1929 m. perlaidotas Vilnuje Rasų kapinėse. Daug dėmesio skyrė ne tik Lenkijos, bet ir visuotinei istorijai. Plačiai taikė lyginamąjį metodą, naudojo ne tik rašytinius šaltinius, bet ir kitus – numizmatiką, heraldiką, archoeologiją. Išlikusios gausios numizmatikos, kartografijos kolekcijos bei biblioteka saugomos VU. LMAVB saugoma nemažai Lelevelio parašytų knygų, yra rankraščių, laiškų, darbų apie jį. Pagrindinė literatūra: Kieniewicz, Stefan. Lelevel Joachim Józef Benedykt. In: Polski slownik biograficzny. T. 17/1. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972, p. 21–25; Piročkinas, Arnoldas; Šidlauskas, Algirdas. Mokslas senajame Vilniaus universitete. Vilnius: Mokslas, 1984, 328 p. (Lietuvos mokslo paminklai); Serejski, Marian Henryk. Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, 429 p.; Śliwinski, Artur. Joachim Lelewel : zarys biograficzny, lata 1786–1831. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1918, 456 p. (Biogramą parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Tai antras papildytas knygos leidimas. Darbas parašytas emigracijoje Belgijoje 1838, pirmą kartą išleistas 1839 Lipske. Panašias mintis Lelevelis išdėstė 1824 parengtoje Teodoro Wagos "Lenkijos kunigaikščių ir karalių istorijoje". Dėstė šį kursą VU. Knyga laikoma socialinės istorijos pavyzdžiu. Lelevelis manė, kad istorijos objektu yra visos klasės ir sluoksniai. Darbe daug dėmesio skiriama socialiniams, ekonominiams klausimams, prekybai, muitams. Emigracijoje rašydamas knygą, negalėjo pasinaudoti kitų autorių darbais bei savo užrašais, nurodoma, kad naudojosi Teodoro Narbuto darbais. Knygoje pirmiausia apžvelgiami padavimai ir legendos; Rusios istorija išskiriama į 3, o Lietuvos į 5 periodus iki Liublino unijos. Knygoje yra priedai – genealoginės lentelės: Rusios kunigaikščiai; Riuriko palikuoniai; Gedimino ir Liutauro giminė; Jogailaičiai. (Parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-03-06T06:26:38Z No. of bitstreams: 1 65828.pdf: 42192846 bytes, checksum: 5c87ba92ced8f20c75c84f38041c908f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-03-06T06:26:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 65828.pdf: 42192846 bytes, checksum: 5c87ba92ced8f20c75c84f38041c908f (MD5) en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Lelewel, Joachim, 1786-1861. : Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej / opowiada Joachim Lelewel. Poznań : Stefański, 1844. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000065828 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej opowiada Joachim Lelewel pl
dc.type Knyga lt


Files in this item

65828.pdf
Size: 64.76Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account