THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš V. ir D. Mečnikovskius dėl dešimtinės nemokėjimo].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-29T10:56:11Z
dc.date.available 2017-06-29T10:56:11Z
dc.date.issued 1648 -
dc.identifier.other F43-5487
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9403
dc.description.abstract Šaukimas į Ašmenos pavieto kaptūrinį teismą Vaitiekui ir Dorotai Mečnikovskiams, kuriems iškėlė bylą Ašmenos pranciškonų vienuolyno gvardijonas Pranciškus Guga dėl dešimtinės nemokėjimo iš Montviliškių dvaro (Ašmenos pav.) pagal Mikalojaus Montvilavičiaus fundaciją. Yra vaznio reliacija. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-06-29T10:56:11Z No. of bitstreams: 1 51603.pdf: 1709521 bytes, checksum: 604d9259026db009e0269899c1f5a3c7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-29T10:56:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51603.pdf: 1709521 bytes, checksum: 604d9259026db009e0269899c1f5a3c7 (MD5) Previous issue date: 1648 en
dc.language sla -
dc.relation.isformatof [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš V. ir D. Mečnikovskius dėl dešimtinės nemokėjimo]. 1648. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051603 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš V. ir D. Mečnikovskius dėl dešimtinės nemokėjimo]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51603.pdf
Size: 1.630Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account