THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš K. Darakomskį dėl negrąžintos skolos].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-29T11:00:37Z
dc.date.available 2017-06-29T11:00:37Z
dc.identifier.other F43-5488
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9404
dc.description.abstract Šaukimas į teismą Ašmenos pavieto Račiūnų dvaro valdytojui Konstantinui Darakomskiui dėl negrąžintos skolos Ašmenos (Senosios Ašmenos) pranciškonų vienuolynui. Yra vaznio reliacija apie šaukimo įteikimą. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-06-29T11:00:37Z No. of bitstreams: 1 51604.pdf: 1711022 bytes, checksum: 232ff77e69d9bac9d63934198d4774bb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-29T11:00:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51604.pdf: 1711022 bytes, checksum: 232ff77e69d9bac9d63934198d4774bb (MD5) en
dc.language pl -
dc.language sla
dc.relation.isformatof [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš K. Darakomskį dėl negrąžintos skolos]. 1684. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051604 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla prieš K. Darakomskį dėl negrąžintos skolos]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51604.pdf
Size: 1.631Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account