THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla dėl Liutinės dvaro].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-03T08:35:57Z
dc.date.available 2017-07-03T08:35:57Z
dc.date.issued 1572 -
dc.identifier.other F43-5518
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9439
dc.description.abstract Ašmenos pavieto vaznio Lenarto Mažeikos pranešimas, jog jis dalyvavo Ašmenos pranciškonų vienuolyno gvardijonui apklausiant žemionį Martyną Babinskį, ar šis pardavė bajorui Valentui Dubovskiui Liutinės dvaro Užkorkinės giraitę. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-03T08:35:57Z No. of bitstreams: 1 51634.pdf: 1494922 bytes, checksum: eead731c1994e0d5666da76fce9088ab (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-03T08:35:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51634.pdf: 1494922 bytes, checksum: eead731c1994e0d5666da76fce9088ab (MD5) Previous issue date: 1572 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla dėl Liutinės dvaro]. 1572. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051634 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla dėl Liutinės dvaro]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51634.pdf
Size: 1.425Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account