THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pavieto maršalkos Liudviko Chominskio ir jo žmonos Onos Kozelaitės vekseliai ir piniginiai rašteliai įvairiems asmenims].

Show simple item record

local.coverage.temporal 1720-1724 -
dc.date.accessioned 2017-07-07T07:36:34Z
dc.date.available 2017-07-07T07:36:34Z
dc.identifier.other F43-5551
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9480
dc.description.abstract Vekseliai ir piniginiai rašteliai Fabijonui Stanislovui Kozelui Poklevskiui, Pinsko pav. laučienei Elžbietai iš Neištadų Cedrovskai, Aleksandrui ir Elžbietai iš Poniatovskių Abrahamovičiams, Juozapui Strumilai, Pranciškui ir Liudvikai iš Kostrovskių Cibulskiams, Oršos pav. pastalininkiui (stolnik) Galinskiui, LDK paiždininkiui Mykolui Antanui Kopečiui, Ašmenos pav. pastalininkiui (stolnik) Dominikui Pozniakui, Pinsko pav. pastalininkiui Vladislovui ir Pranciškui Godebskiams, Gardino pav. paiždininkienei Elenai iš Reitanų Hladovickai, Stefanovičiui, Juozapui Knofui. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-07T07:36:34Z No. of bitstreams: 1 51667.pdf: 25674503 bytes, checksum: 6e7757d6c6ac5eda66149ddb7ed788ed (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-07T07:36:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51667.pdf: 25674503 bytes, checksum: 6e7757d6c6ac5eda66149ddb7ed788ed (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Ašmenos pavieto maršalkos Liudviko Chominskio ir jo žmonos Onos Kozelaitės vekseliai ir piniginiai rašteliai įvairiems asmenims]. 1720-1724. 22 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051667 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pavieto maršalkos Liudviko Chominskio ir jo žmonos Onos Kozelaitės vekseliai ir piniginiai rašteliai įvairiems asmenims]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51667.pdf
Size: 24.48Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account