THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus pavieto Pugovičių dvarą ir Ašmenos pavieto Rovnopolės dvarą liečią dokumentai].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-07T11:28:38Z
dc.date.available 2017-07-07T11:28:38Z
dc.date.issued 1829 -
dc.date.issued 1830 -
dc.identifier.other F43-5576
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9515
dc.description.abstract Caro valdžios potvarkis-šaukimas prelatui Jonui Civinskiui ir daugeliui kitų Ašmenos pavieto karūžienės Fortunatos iš Klimanskių Zenkevičienės kreditoriams. Daug pavardžių, pareigų, parodymų. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-07T11:28:38Z No. of bitstreams: 1 51692.pdf: 7563385 bytes, checksum: c69dea118d741ae51baf80b9214f19b7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-07T11:28:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51692.pdf: 7563385 bytes, checksum: c69dea118d741ae51baf80b9214f19b7 (MD5) Previous issue date: 1829 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Vilniaus pavieto Pugovičių dvarą ir Ašmenos pavieto Rovnopolės dvarą liečią dokumentai]. 1829-1830. 4 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051692 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Vilniaus pavieto Pugovičių dvarą ir Ašmenos pavieto Rovnopolės dvarą liečią dokumentai]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51692.pdf
Size: 7.213Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account