THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Vladislaus IV ... rex Poloniae, magnus dux Lituaniae... Universis... notum facimus...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-10T06:10:44Z
dc.date.available 2017-07-10T06:10:44Z
dc.date.issued 1648-04-28 -
dc.identifier.other F1-259
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9526
dc.description.abstract Ldk Vladislovo IV Vazos raštas, kuriuo Kėdainių savininko Jonušo Radvilos prašomas, transumuoja ir patvirtina 1590.04.15 Žygimanto III Vazos privilegiją Jono Kiškos Seniesiems Kėdainiams, kurių gyventojams buvo suteikta Magdeburgo teisė, o taip pat papildo lengvatomis ir punktais, liečiančiais Naujuosius Kėdainius, arba Jonapolį (Jonušavą). -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-07-10T06:10:43Z No. of bitstreams: 1 71785.pdf: 12232990 bytes, checksum: a1137ca1b6b231993235bb6431c66fd7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-10T06:10:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71785.pdf: 12232990 bytes, checksum: a1137ca1b6b231993235bb6431c66fd7 (MD5) Previous issue date: 1648-04-28 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof Vladislaus IV ... rex Poloniae, magnus dux Lituaniae... Universis... notum facimus... Vilnae, 1648.04.28. 4 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071785 -
dc.subject Pergamentai -
dc.subject Vladislovas Vaza, 1595-1648, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis - Pergamentai -
dc.subject Žygimantas Augustas, 1520-1572, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius - Pergamentai -
dc.subject Kiška, Jonušas, apie 1586-1654 - Pergamentai -
dc.subject Radvila, Jonušas, 1612-1655 - Pergamentai -
dc.title Vladislaus IV ... rex Poloniae, magnus dux Lituaniae... Universis... notum facimus... la
dc.type Rankraštis -


Files in this item

71785.pdf
Size: 11.66Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account