Show simple item record

local.coverage.temporal 1782-1789 -
dc.date.accessioned 2017-07-12T07:56:11Z
dc.date.available 2017-07-12T07:56:11Z
dc.identifier.other F43-5449
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9618
dc.description.abstract Ašmenos dekanato Salų, Trobų, Varnionių, Astravo, Krėvos, Ašmenos, Gudagojaus, Norviliškių, Surviliškių, Daniušavos, Smurgainių, Žiupronių, Alšėnų (Galšios), Lasko, Gervėčių ir Graužiškių parapijų inventorius: bažnyčios, jų rakandai ir drabužiai, klebonijų turtas, žemė, pajamos, baudžiauninkų ir jų prievolių sąrašai, klebonijų bibliotekų aprašymai, nuostatai baudžiauninkams. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-12T07:56:11Z No. of bitstreams: 1 51492.pdf: 296345437 bytes, checksum: d2fcba0d460295e68fce54ff44e8bf90 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-12T07:56:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51492.pdf: 296345437 bytes, checksum: d2fcba0d460295e68fce54ff44e8bf90 (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Inwentarz całego dekanatu Oszmianskiego. 1782-1789. 186 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051492 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title Inwentarz całego dekanatu Oszmianskiego. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51492.pdf
Size: 282.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account