THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Obrona monastyra wileńskiego cerkwi przenayswiętszey Troycy y zupełna informacya przez wielebnych OO. Bazylianow wileńskich [...]

Show simple item record

dc.creator Kulczyński, Marcjan
dc.date.accessioned 2015-03-09T14:25:56Z
dc.date.available 2015-03-09T14:25:56Z
dc.date.issued 1702 lt
dc.identifier.other L-18/2-244//93227
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/967
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-03-09T14:25:56Z No. of bitstreams: 1 335201.pdf: 19695538 bytes, checksum: 67078596931e8beaf36344de32a9e0f1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-03-09T14:25:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 335201.pdf: 19695538 bytes, checksum: 67078596931e8beaf36344de32a9e0f1 (MD5) Previous issue date: 1702 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Kulczyński, Marcjan. : Obrona monastyra wileńskiego cerkwi przenayswiętszey Troycy y zupełna informacya przez wielebnych OO. Bazylianow wileńskich unitow przy tey że cerkwi zostaiących na przyszłą da Bog generalną tegoż zakonu przpadaiącą kongregacyą sporządzona y do druku w roku 1702 podana : z obiasnieniem iak dawno y przez kogo cerkiew wileńska s. Troycy fundowana iest, iakie ab antiquo nadanie miała, y co zaprzyczyna że one za disuniey utraciła y na iakich potym dobrach ciz oycowie bazyliani ufundowani są [...]. [Vilnius], 1702. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000335201 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Obrona monastyra wileńskiego cerkwi przenayswiętszey Troycy y zupełna informacya przez wielebnych OO. Bazylianow wileńskich [...] lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

Knygos tekstas
335201.pdf
Size: 18.78Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account