THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Zbior Listow Moich 1756 ... / Juozapas Hilzenas, Breslaujos seniūnas.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-13T08:58:12Z
dc.date.available 2017-07-13T08:58:12Z
dc.identifier.other F9-7
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9696
dc.description.abstract J. Hilzeno ranka rašytų laiškų juodraščiai, laiškai adresuoti Bielkovičiui, Bržostovskiui, Lipinskiui, Lenkijos karaliui Augustui II, Matuševičiui, Oginskiui, Radvilai, Rudaminai, Sapiegai, Sosnovskiui, Vavžeckiui ir kt. asmenims to meto politiniais, visuomeniniais ir privataus bajorų gyvenimo klausimais; L.158-168: 11 kalbų, pasakytų bajorų seimeliuose, Vilniaus tribunole ir kt. tekstai. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-07-13T08:58:12Z No. of bitstreams: 1 72246.pdf: 235639451 bytes, checksum: 2e1ebcdd6defe4d0a0ba9520667b1128 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-13T08:58:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72246.pdf: 235639451 bytes, checksum: 2e1ebcdd6defe4d0a0ba9520667b1128 (MD5) en
dc.language other -
dc.relation.isformatof Zbior Listow Moich 1756 ... / Juozapas Hilzenas, Breslaujos seniūnas. 1755-1767. 168 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072246 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title Zbior Listow Moich 1756 ... / Juozapas Hilzenas, Breslaujos seniūnas. pl
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72246.pdf
Size: 224.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account