LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Aknysta - Alvitas (Vilniaus kapitulos fondas. F43. Bažnytinės valdos)