THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Aknysta - Alvitas (Vilniaus kapitulos fondas. F43. Bažnytinės valdos)