THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Alšėnų dvaro valdytojų Eustachijaus Kazimiero Valavičiaus ir jo žmonos Barboros Sapiegaitės skundai prieš Ašmenos seniūną Adomo Sakavičių dėl jų žemių pasisavinimo; yra brolių Kazimiero ir Tomo Sapiegų paveldėtų turtų pasidalijimo rašto fragmentas [...]].

Show simple item record

local.coverage.temporal 1638-1662 -
dc.date.accessioned 2017-08-16T11:20:06Z
dc.date.available 2017-08-16T11:20:06Z
dc.identifier.other F43-5393
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9833
dc.description.abstract Teisminiai dokumentai. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-08-16T11:20:06Z No. of bitstreams: 1 51434.pdf: 9420539 bytes, checksum: 1d3d398fcdb567d9e9d179e4a3ab5097 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-08-16T11:20:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51434.pdf: 9420539 bytes, checksum: 1d3d398fcdb567d9e9d179e4a3ab5097 (MD5) en
dc.language pl -
dc.language sla -
dc.relation.isformatof [Alšėnų dvaro valdytojų Eustachijaus Kazimiero Valavičiaus ir jo žmonos Barboros Sapiegaitės skundai prieš Ašmenos seniūną Adomo Sakavičių dėl jų žemių pasisavinimo; yra brolių Kazimiero ir Tomo Sapiegų paveldėtų turtų pasidalijimo rašto fragmentas, kuriame minima Dubno (Palenkės ir Bresto vaivadijos), Jachimovščinos (Ašmenos pav.), Baltosios Vokės (?) su Petuchavo miesteliu (Vilniaus ir Trakų vaivadijos) dvarai ir namai Vilniuje]. 1638-1662. 6 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051434 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Alšėnų dvaro valdytojų Eustachijaus Kazimiero Valavičiaus ir jo žmonos Barboros Sapiegaitės skundai prieš Ašmenos seniūną Adomo Sakavičių dėl jų žemių pasisavinimo; yra brolių Kazimiero ir Tomo Sapiegų paveldėtų turtų pasidalijimo rašto fragmentas [...]]. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

51434.pdf
Size: 8.984Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account