THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Raštas dėl buvusių pranciškonų vienuolių Alšėnų, Mažosios Lapenicos ir Mačiulinos valdų].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-16T11:25:09Z
dc.date.available 2017-08-16T11:25:09Z
dc.date.issued 1840 -
dc.identifier.other F43-5394
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9835
dc.description.abstract Vilniaus vyskupijos valdybos kanceliarijos raštas kan. Pranevičiui dėl dviejų piniginių dokumentų, liečiančių buvusias pranciškonų valdas, pasiuntimo į vyskupijos archyvą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-08-16T11:25:09Z No. of bitstreams: 1 51435.pdf: 3412104 bytes, checksum: dae1c95990a4bbe8f3f4be70ab914de0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-08-16T11:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51435.pdf: 3412104 bytes, checksum: dae1c95990a4bbe8f3f4be70ab914de0 (MD5) Previous issue date: 1840 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Raštas dėl buvusių pranciškonų vienuolių Alšėnų, Mažosios Lapenicos ir Mačiulinos valdų]. 1840. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051435 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Pranciškonai (ordinas) - Rankraščiai
dc.title [Raštas dėl buvusių pranciškonų vienuolių Alšėnų, Mažosios Lapenicos ir Mačiulinos valdų]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51435.pdf
Size: 3.254Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account