THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ukmergės (?) pav. pilies teismo buv. teisėjo Juozapo Valentinovičiaus laiškas Vilniaus vyskupui J. Kosakovskiui apie Balninkų bažnyčios ir Žemaitkiemio parapijos reikalus].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-16T11:27:21Z
dc.date.available 2017-08-16T11:27:21Z
dc.date.issued 1799-07-03 -
dc.identifier.other F43-5632
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9836
dc.description.abstract Mini kun. Vaicekauską, Kšivecą ir kt. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-08-16T11:27:21Z No. of bitstreams: 1 51749.pdf: 478605 bytes, checksum: 9a729ad8e8d30305e9df269fa816e588 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-08-16T11:27:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51749.pdf: 478605 bytes, checksum: 9a729ad8e8d30305e9df269fa816e588 (MD5) Previous issue date: 1799-07-03 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Ukmergės (?) pav. pilies teismo buv. teisėjo Juozapo Valentinovičiaus laiškas Vilniaus vyskupui J. Kosakovskiui apie Balninkų bažnyčios ir Žemaitkiemio parapijos reikalus]. Balninkai, 1799-07-03. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051749 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ukmergės (?) pav. pilies teismo buv. teisėjo Juozapo Valentinovičiaus laiškas Vilniaus vyskupui J. Kosakovskiui apie Balninkų bažnyčios ir Žemaitkiemio parapijos reikalus]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51749.pdf
Size: 467.3Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account