THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Dėl Berdičevo basųjų karmelitų vienuolyno vienuolių kaitos].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-18T12:33:04Z
dc.date.available 2017-08-18T12:33:04Z
dc.date.issued 1838-05-07 -
dc.identifier.other F43-5671
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9943
dc.description.abstract Lucko vyskupo M. Pivnickio raštas Berdičevo basųjų karmelitų vienuolyno prižiūrėtojui D. Nočinskiui, kad į kapitulą Vilniun išsiųsti du kapelionai, o vietoj netekusio sveikatos D. Nočinskio į jo vietą rekomenduojamas Šalkovskis. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-08-18T12:33:04Z No. of bitstreams: 1 51788.pdf: 2199657 bytes, checksum: ac6cb9657cc56268c050783cebcd09d6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-08-18T12:33:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51788.pdf: 2199657 bytes, checksum: ac6cb9657cc56268c050783cebcd09d6 (MD5) Previous issue date: 1838-05-07 en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Dėl Berdičevo basųjų karmelitų vienuolyno vienuolių kaitos]. 1838-05-07. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051788 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Dėl Berdičevo basųjų karmelitų vienuolyno vienuolių kaitos]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51788.pdf
Size: 2.097Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account