THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Beriozos bažnyčios (Pružanų dekanatas) byla dėl dešimtinės bei dėl priveligos bažnyčiai].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-22T06:31:09Z
dc.date.available 2017-09-22T06:31:09Z
dc.date.issued 1833 lt
dc.date.issued 1834 lt
dc.date.issued 1835 lt
dc.date.issued 1836 lt
dc.identifier.other F43-5678
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9999
dc.description.abstract Beriozos klebono bylos dokumentai dėl dešimtinės iš Beriozos, Zdzitovo, Jastremblios, naudojimosi mišku ir malūnu: Beriozos klebono Gerdvilos raportas Vilniaus vyskupui, nuorašas Jono Hamšcos 1477 m. privilegijos, kuria įkūria ir apdovanoja Beriozos bažnyčią, Gardino gubernijos likvidacinės komisijos raštas Pružanų žemės teismui. lt
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-09-22T06:31:09Z No. of bitstreams: 1 51795.pdf: 8640516 bytes, checksum: caa869bb0bee0249169822f270f47682 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T06:31:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51795.pdf: 8640516 bytes, checksum: caa869bb0bee0249169822f270f47682 (MD5) Previous issue date: 1833 en
dc.language pl
dc.language ru
dc.language la
dc.relation.isformatof [Beriozos bažnyčios (Pružanų dekanatas) byla dėl dešimtinės bei dėl priveligos bažnyčiai]. 1833-1836. 6 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051795 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Beriozos bažnyčios (Pružanų dekanatas) byla dėl dešimtinės bei dėl priveligos bažnyčiai]. lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

51795.pdf
Size: 8.240Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account