THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus kapitulos bylos dėl salos vadinamos Panskaja Guba]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-03T07:46:42Z
dc.date.available 2017-11-03T07:46:42Z
dc.date.issued 1604 lt
dc.identifier.other F43-5789
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10414
dc.description.abstract Skundai, vaznių reliacijos, įgaliojimai, ribų aprašymai, mandatai komisoriams, dekretai. Minimas Berezinos dvaras. lt
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-11-03T07:46:42Z No. of bitstreams: 1 51905.pdf: 177716376 bytes, checksum: 47cad1209ce3d0f49f9573f19b76db3e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-03T07:46:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51905.pdf: 177716376 bytes, checksum: 47cad1209ce3d0f49f9573f19b76db3e (MD5) Previous issue date: 1604 en
dc.relation.isformatof [Vilniaus kapitulos bylos su Trakų kaštelionu Jurgiu Mikolajevičiumi Radvila, LDK taurininku Jonušu ir LDK lauko etmonu Kristupu Krištofovičiais Radvilomis, LDK maršalka Kristupu Mikolajevičiumi ir Zofija Mikolajevna Radvilaite Monvydais Dorogostaiskiais, Petru ir Kotryna Mikolajevna Radvilaite Goraiskiais, Agnete Kaimeraite Joniene Trizniene ir jos sūnumis Aleksandru ir Adomu Janovičiais Triznomis bei karaliaus rotmistru Abraomu Mikolajevičiumi ir Zofija Janovna iš Ritvianų Zborovska Seniutomis iš Liachovecų (minima pastarųjų Žiupronių dvaro Ašmenos pav. byla su Ašmenos klebonija), Jurgiu Suliatickiu dėl ribų tarp kapitulos Volčos ir Radvilų Dedilovičių (Minsko pav.) bei Olbarovičių (Volbarovičių) (Ašmenos pav.) dvarų, dėl salos vadinamos Panskaja Guba]. 1604-1618. 105 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051905 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.title [Vilniaus kapitulos bylos dėl salos vadinamos Panskaja Guba] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.language.iso pl lt
dc.language.iso other lt


Files in this item

51905.pdf
Size: 169.4Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account