Show simple item record

dc.creator Kolesinskienė, Nijolė lt
dc.date.accessioned 2015-05-11T08:34:11Z
dc.date.available 2015-05-11T08:34:11Z
dc.date.issued 2014 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1725
dc.description Mokomoji medžiaga parengta vykdant projektą „Duomenų bazė Lituanistika“ NR. VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003" ir paskelbta knygoje "Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė / Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė. Kaunas, 2014 lt
dc.description.abstract Tarptautinę ekspertuojamą „Lituanistikos“ duomenų bazę rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Bazė skirta lituanistikos tyrėjų informaciniam aprūpinimui ir jų tyrimų sklaidai tarptautiniu lygmeniu. 2013 m. atliktas „Lituanistikos“ duomenų bazės vartotojų (mokslininkų ir studentų) poreikių tyrimas parodė, kad apie bazę žino 80 procentų potencialių bazės vartotojų. Bazė mažiau populiari tarp studentų, kurių pagrindinis informacijos paieškos tikslas – ne mokslo tiriamasis darbas. Tyrimas taip pat atskleidė, kad bazės vartotojai žino ne apie visas duomenų bazės teikiamas paslaugas ir dažnai naudojasi tik pagrindinėmis paieškos funkcijomis. Tai patvirtino tais pačiais metais atlikta vartotojų užklausų analizė. Neįvykdytos užklausos atskleidė, kad ne visi vartotojai žino kokia duomenų bazės tematika, dažnai nepakanka žinių apie duomenų bazės teikiamas paslaugas ir paieškos galimybes. Mokomosios priemonės tikslas – supažindinti su duomenų bazės „Lituanistika“ sandara ir turiniu, bazės rengimu, duomenų paieškos priemonėmis, duomenų pateikimo bei atvaizdavimo skirtingose informacijos paieškos programose ypatumais. lt
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-11T08:34:11Z No. of bitstreams: 1 3 modulis.pdf: 1956405 bytes, checksum: a7547494dd2064761dfc019ba82e7493 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-11T08:34:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3 modulis.pdf: 1956405 bytes, checksum: a7547494dd2064761dfc019ba82e7493 (MD5) Previous issue date: 2014 en
dc.language lt lt
dc.title Duomenų bazė „Lituanistika“ lt
dc.type Knygos skyrius lt


Files in this item

ldb.pdf
Size: 1.864Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account