THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Jonas Basanavičius po grįžimo iš Bulgarijos: 1905–1927 m. dienoraščių liudijimai

Show simple item record

dc.creator Narbutas, Sigitas -
dc.date.accessioned 2015-05-18T10:32:43Z
dc.date.available 2015-05-18T10:32:43Z
dc.date.issued 2013 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1800
dc.description Skyriaus antraštė: Moksliniai straipsniai -
dc.description.abstract Jonas Basanavičius iš Bulgarijos į Lietuvą sugrįžo ketindamas atlikti nemažai svarbių darbų. Jie turėjo ugdyti tautinę lietuvių savimonę, kelti tautiečių kultūrą, diegti ir įtvirtinti modernias visuomeninės, kultūrinės ir mokslinės veiklos formas. J. Basanavičius inicijavo ir su bendraminčiais organizavo Pirmąjį lietuvių suvažiavimą, geriau žinomą Didžiojo Vilniaus seimo pavadinimu (1905 XII 4–5), įkūrė Lietuvių mokslo draugiją (1907 IV 7), surengė Lietuvių konferenciją (1917 IX 18–22), netrukus atvedusią prie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo (1918 II 16). Dienoraščiai patvirtina, kad šiuos darbus J. Basanavičius laikė pačiais svarbiausiais, jų jis ėmėsi sąmoningai, o veikė kryptingai ir atkakliai. Įrašai jo užrašų knygelėse taip pat suteikia papildomų žinių apie įvykius, asmenis ir patį jų autorių. -
dc.description.abstract During his sojourn in Bulgaria Jonas Basanavičius was waiting for an opportunity to return to his homeland. Such an opportunity presented itself with the start of the Russo-Japanese War. Having returned to and settled in Vilnius, J. Basanavičius started and, helped by his numerous adherents, implemented several significant initiatives, which laid the groundwork for the declaration of Independence and the creation of independent State of Lithuania. Of these initiatives, convening the First Congress of Lithuanians, better known as the Great Seimas of Vilnius (4–5 XII 1905), the foundation of the Lithuanian Scientific Society (7 IV 1907), convening the Conference of Lithuanians (18–22 IX 1917) and the declaration of Lithuanian Independence (16 II 1918) are the most noteworthy. The diaries confirm that J. Basanavičius himself thought these to be the most important of his works; he undertook them consciously and acted purposefully, resolutely and consistently. Entries in his notebooks also provide additional information about their author as well as various events and people. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-18T10:32:43Z No. of bitstreams: 1 65-77.pdf: 2124068 bytes, checksum: 42348baee2812e892cc3a267b3b6f076 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-18T10:32:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 65-77.pdf: 2124068 bytes, checksum: 42348baee2812e892cc3a267b3b6f076 (MD5) Previous issue date: 2013 en
dc.language en -
dc.language lt -
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013, 2009/2010, p. 65-77. lt
dc.rights CC BY-NC-ND
dc.title Jonas Basanavičius po grįžimo iš Bulgarijos: 1905–1927 m. dienoraščių liudijimai -
dc.title Jonas Basanavičius after the return from Bulgaria as attested by his 1905–1907 diaries -
dc.type Straipsnis -


Files in this item

65-77.pdf
Size: 2.025Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account