Show simple item record

dc.contributor Narbutienė, Daiva, red.
dc.contributor Cicėnienė, Rima, red.
dc.contributor Kairelienė, Leokadija, red.
dc.contributor Narbutas, Sigitas, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, sudaryt.
dc.contributor Grybienė, Aida, sudaryt.
dc.date.accessioned 2015-05-20T07:28:08Z
dc.date.available 2015-05-20T07:28:08Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.issn 9789986498513
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1817
dc.description.abstract Ši bibliografinė rodyklė skirta pagerbti ilgametį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorių Juozą Marcinkevičių, kuriam 2011 metais sukako 80 metų. Jo dėka Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo skiriamas didelis dėmesys mokslui ir kultūrai nusipelniusių žmonių bibliografijoms, sukurtos bibliografinio aprašo tradicijos. Dr. Juozas Marcinkevičius bibliotekai vadovavo 1964 - 2010 metais. Medžiaga skyriuose išdėstyta tradiciškai, kaip bibliotekoje įprasta: leidiniai, straipsniai, redaguoti darbai, veikla disertacijų ginimo komitete, literatūra apie J. Marcinkevičių, ikonografija. Pabaigoje pateikta asmenvardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-20T07:28:08Z No. of bitstreams: 1 268189.pdf: 3501532 bytes, checksum: b4fe17f0fddcee0add2a53337ca40b84 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-20T07:28:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 268189.pdf: 3501532 bytes, checksum: b4fe17f0fddcee0add2a53337ca40b84 (MD5) Previous issue date: 2011 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 69 p.


Files in this item

268189.pdf
Size: 3.339Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account