THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Сборникъ разныхъ документовъ юридическаго содержанiя]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-03-21T09:48:03Z
dc.date.available 2019-03-21T09:48:03Z
dc.date.issued 1569 lt
dc.identifier.other F16-112
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/22870
dc.description.abstract Išrašai iš LDK Vyriausiojo tribunolo, Valkavisko, Mstislavlio, Vilniaus, Minsko, Oršos, Brastos, Gardino, Naugarduko, Breslaujos, Ašmenos ir Lydos pavietų teismų knygų, kvietimai į teismus. Bylos, susijusios su skundais, yra Smolensko vaivados Vasilijaus Tiškovičiaus testamentas. Minimi: Sapiegos, Sienenskiai, Suchodolskiai, Chreptavičiai, Tiškevičiai, Stetkevičiai, Loknickiai, Polubenskiai, Podbereskiai, Kenstortai, Rimvydai, Seniavskiai, Bržostovskiai, Vilčekai, Kotiolai, Zaborovskiai, Pacai, Ivanovskiai, Kuncevičiai, Kozlovskiai, Senkevičiai, Borkai ir kt., Berezos kartūzų vienuolynas, Bychavo Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolynas, Gardino (kuri?) Romos katalikų bažnyčia, Myšos jėzuitų vienuolynas, Slanimo Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolynas. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-03-21T09:48:03Z No. of bitstreams: 1 72260.pdf: 268719724 bytes, checksum: 9de8f0c59c74e7605f83a5a51596f2e0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-03-21T09:48:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72260.pdf: 268719724 bytes, checksum: 9de8f0c59c74e7605f83a5a51596f2e0 (MD5) Previous issue date: 1569 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B2. F16, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072260 lt
dc.subject Tiškevičius, Vasilijus, Palenkės ir Smolensko vaivada, 1492-1571 lt
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.title [Сборникъ разныхъ документовъ юридическаго содержанiя] ru
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 171 lap. ; 34x21,1 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso other lt


Files in this item

72260.pdf
Size: 256.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account