Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-06-27T11:15:37Z
dc.date.available 2016-06-27T11:15:37Z
dc.date.issued 1675-07-02 -
dc.identifier.other F7-62
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/5228
dc.description.abstract 1 laiškas apie nuvykimą į Nesvyžių, įgaliotinių delegavimą į Mogiliavo ekonomiją, paspirtį kariuomenei; nurodo, kad jos seniūnijų valdiniai ir karūžai žygiuotų į Voluinę, vadovaujami Paco; apie karaliaus dviejų laiškų nuorašus ir kitus dokumentus; reikalų išsprendimą su Polocko vaivada. Minimas Vilniaus vyskupas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-06-27T11:15:37Z No. of bitstreams: 1 72946.pdf: 16368563 bytes, checksum: f884da78b98db0d4849e04a7747d9b3c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-06-27T11:15:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72946.pdf: 16368563 bytes, checksum: f884da78b98db0d4849e04a7747d9b3c (MD5) Previous issue date: 1675-07-02 en
dc.language pl -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072946 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Kostrovicka - Mykolui Kazimierui Pacui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72946.pdf
Size: 15.61Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account