THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Pelikanas Vaclovas, chirurgas, medicinos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius - Johanui Volfgangui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-07-29T07:55:17Z
dc.date.available 2016-07-29T07:55:17Z
dc.date.issued 1828 -
dc.date.issued 1829 -
dc.date.issued 1830 -
dc.identifier.other F7-311
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/5769
dc.description.abstract 2 laiškai - prašoma pavaduoti medicinos fakulteto dekaną Mianovskį, pablogėjus jo sveikatai; pareikšti nuomonę apie Chščonovičiaus veikalą "Zoologii rys ogólny" (rankraštyje); lap. 4 - J. Volfgango atsiliepimas apie šią bendrosios zoologijos apybraižą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-07-29T07:55:17Z No. of bitstreams: 1 73222.pdf: 4603025 bytes, checksum: c8d329550751729340b54d4ecc55b009 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-07-29T07:55:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73222.pdf: 4603025 bytes, checksum: c8d329550751729340b54d4ecc55b009 (MD5) Previous issue date: 1828 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Pelikanas Vaclovas, chirurgas, medicinos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius - Johanui Volfgangui. Vilnius, 1828-1830. 4+[2] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073222 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Pelikanas Vaclovas, chirurgas, medicinos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius - Johanui Volfgangui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

73222.pdf
Size: 4.389Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account