THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Žilinskis Petras, prelatas, Vilniaus vyskupijos administratorius - neišaiškintam administratoriui.

Show simple item record

dc.creator Žilinskis, Petras -
dc.date.accessioned 2017-01-02T08:08:14Z
dc.date.available 2017-01-02T08:08:14Z
dc.date.issued 1880-06-12 -
dc.identifier.other F7-2252
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7412
dc.description.abstract 2 laiškeliai: praneša, jog dvasinė vadovybė neprieštarauja, kad velionės Mackevičienės kūnas būtų įneštas į Išganytojo Kalno bažnyčią; nurodymas dėl Gabrieliaus Kaluževičiaus (?) laidotuvių. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-02T08:08:14Z No. of bitstreams: 1 75493.pdf: 1003807 bytes, checksum: b9175fed0d0ec743390e33b90593a4ec (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-02T08:08:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75493.pdf: 1003807 bytes, checksum: b9175fed0d0ec743390e33b90593a4ec (MD5) Previous issue date: 1880-06-12 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Žilinskis, Petras. [Laiškai] / Žilinskis Petras, prelatas, Vilniaus vyskupijos administratorius - neišaiškintam administratoriui. 1880 06 12. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075493 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Žilinskis Petras, prelatas, Vilniaus vyskupijos administratorius - neišaiškintam administratoriui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75493.pdf
Size: 980.2Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account