THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Skibickis (Skibicki) Kazimieras, kunigas - Vilniaus misionierių vienuolyno prokuratoriui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-05T09:03:55Z
dc.date.available 2017-01-05T09:03:55Z
dc.date.issued 1802-04-17 -
dc.identifier.other F7-2203
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7476
dc.description.abstract 1 laiškas dėl siunčiamo per savo kaimyną Lukoševičių įgaliojimo, pagal kurį prašo iš Tiškevičiaus paimti jam priklausančius procentus - 13800 zlotų piniginę sumą ir ją atsiųsti. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-05T09:03:55Z No. of bitstreams: 1 75436.pdf: 5234725 bytes, checksum: f8ff5e21030f5d49f829a79dc6ed3e14 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-05T09:03:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75436.pdf: 5234725 bytes, checksum: f8ff5e21030f5d49f829a79dc6ed3e14 (MD5) Previous issue date: 1802-04-17 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Skibickis (Skibicki) Kazimieras, kunigas - Vilniaus misionierių vienuolyno prokuratoriui. Merkinė, 1802 04 17. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075436 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Skibickis (Skibicki) Kazimieras, kunigas - Vilniaus misionierių vienuolyno prokuratoriui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75436.pdf
Size: 4.992Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account