THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Rotvandas (Rotwand) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1907-1913 -
dc.date.accessioned 2017-01-06T06:51:14Z
dc.date.available 2017-01-06T06:51:14Z
dc.identifier.other F7-1327
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7485
dc.description.abstract 4 laiškai dėl paskaitos apie lenkų ryšius skaitymo Varšuvoje ir lėšų už ją paskyrimo beraščių kursams, apie pinigų paaukojimą lenkų teisės žodynui išleisti; advokatų sąjungos pirmininko nuomonę dėl piniginių aukų rinkimo leidybinio-mokslinio darbo tikslams, savo žmonos areštą. Minimi: F. Ochimanovskis, advokatai Lednickis, Lichovskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-06T06:51:14Z No. of bitstreams: 1 74400.pdf: 10763108 bytes, checksum: 25c84fd4d3c5209d596a59087ef3a6ba (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-06T06:51:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74400.pdf: 10763108 bytes, checksum: 25c84fd4d3c5209d596a59087ef3a6ba (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Rotvandas (Rotwand) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. Varšuva, 1907-1913. 5 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074400 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Rotvandas (Rotwand) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74400.pdf
Size: 10.26Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account