THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Černas (Černy) Adolfas, čekų etnografas - Janui Karlovičiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-19T11:58:35Z
dc.date.available 2017-01-19T11:58:35Z
dc.date.issued 1889-05-05 -
dc.identifier.other F7-1650
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7743
dc.description.abstract 1 laiškas apie spaudai nusiųstus piešinius: senos mokyklos pastatą Ralbicuose, moters iš Tželno (Třelno, Aukštoji Lužnica) paveikslą ir užrašus po jais. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-19T11:58:35Z No. of bitstreams: 1 74769.pdf: 3154423 bytes, checksum: e5c88e68ef895108f884b1f0b0d166d8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-19T11:58:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74769.pdf: 3154423 bytes, checksum: e5c88e68ef895108f884b1f0b0d166d8 (MD5) Previous issue date: 1889-05-05 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Černas (Černy) Adolfas, čekų etnografas - Janui Karlovičiui. Hradec Králove, 1889 05 05. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074769 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Černas (Černy) Adolfas, čekų etnografas - Janui Karlovičiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74769.pdf
Size: 3.008Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account