THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Puslovskis (Pusłowski) Vaitiekus - Friderikui Langenbachui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-19T12:38:56Z
dc.date.available 2017-01-19T12:38:56Z
dc.date.issued 1830-06-17 -
dc.identifier.other F7-1645
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7748
dc.description.abstract 1 raštas apie neteisingą sutarties nutraukimą ir neteisėtą norą pasitraukti iš V. Puslovskio pastatyto bei įrengto popieriaus fabriko. Įspėja, kad teismo proceso nelaimės, o jis savo fabrikui gaus kitą gerą popieriaus specialistą iš užsienio. Minimas J. Januškevičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-19T12:38:56Z No. of bitstreams: 1 74764.pdf: 3823854 bytes, checksum: e9c4044301000d0bc043f4b237b9638b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-19T12:38:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74764.pdf: 3823854 bytes, checksum: e9c4044301000d0bc043f4b237b9638b (MD5) Previous issue date: 1830-06-17 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Puslovskis (Pusłowski) Vaitiekus - Friderikui Langenbachui. Slavatičiai, 1830 06 17. 2+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074764 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Puslovskis (Pusłowski) Vaitiekus - Friderikui Langenbachui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74764.pdf
Size: 3.646Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account