THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Strzały wyborne na pogrzebie ... Dorothy Wołowiczowny Janowey Abramowiczowey, woiewodziney smolenskiey ...

Show simple item record

local.coverage.temporal 1636 lt
dc.creator Zaleski, Samuel Szycik
dc.date.accessioned 2015-02-23T09:17:01Z
dc.date.available 2015-02-23T09:17:01Z
dc.date.issued [1636]
dc.identifier.other L-17/68
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/780
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-02-23T09:17:01Z No. of bitstreams: 1 285188.pdf: 16382395 bytes, checksum: 5c4d954dad862854f8658919cd77490c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-02-23T09:17:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 285188.pdf: 16382395 bytes, checksum: 5c4d954dad862854f8658919cd77490c (MD5) en
dc.language la lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Zaleski, Samuel Szycik. : Strzały wyborne na pogrzebie ... Dorothy Wołowiczowny Janowey Abramowiczowey, woiewodziney smolenskiey ... / kazaniem przez wielebnego oyca Samuela Szycika Zaleskiego, namiest. metropol. w Wiel. Xię. Lit. starszego monastera Bratskiego wilen. przy cerkwi S. Ducha wystawione ... marca dnia 10. roku Pańskiego 1636. [W Wilnie [Vilnius] : druk. Bractwa Św. Ducha, 1636]. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000285188 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Strzały wyborne na pogrzebie ... Dorothy Wołowiczowny Janowey Abramowiczowey, woiewodziney smolenskiey ... lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

Knygos tekstas
285188.pdf
Size: 15.62Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account