Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-25T06:56:12Z
dc.date.available 2017-01-25T06:56:12Z
dc.date.issued 1743 -
dc.identifier.other F7-1898
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7917
dc.description.abstract 2 laiškai vyskupui apie išvykas į seimelius, visomeninius reikalus, reikalingų dokumentų paieškojimą archyvuose ir šiam darbui siunčiamą stalininką Potockį; Lucko vyskupo išsiuntinėtus pranešimus bažnyčioms dėl Bockų klebono; reikalus su Sandomiro vaivada, Dubno valdų pirkimą. Minimas Jundzilas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-25T06:56:12Z No. of bitstreams: 1 75066.pdf: 24134794 bytes, checksum: a2c3ae0b3b99f56a177dc416848251a8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-25T06:56:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75066.pdf: 24134794 bytes, checksum: a2c3ae0b3b99f56a177dc416848251a8 (MD5) Previous issue date: 1743 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Sapiega Mykolas Antanas - Juozapui Sapiegai. Zelva, Bockai, 1743.01.27-06.16. 4 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075066 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Sapiega Mykolas Antanas - Juozapui Sapiegai. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75066.pdf
Size: 23.01Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account