THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Bučinskis (Buczyński) Janas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-20T13:04:06Z
dc.date.available 2017-02-20T13:04:06Z
dc.date.issued 1843-06-13 -
dc.identifier.other F7-2058
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8278
dc.description.abstract 1 laiškas apie Murovanyj Dvor ūkio reikalus; miško medžiagą ir meistrus namo remontui, apie 7 valstiečius (yra pavardės), išsiųstus į Minską mokytis amatų, apie bravorą, javų pardavimą, Tiškevičiaus nurodytąjį iškirsti mišką. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-20T13:04:06Z No. of bitstreams: 1 75254.pdf: 7115646 bytes, checksum: c2dbbfa92185cb8ccbcaee9599bf7856 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-20T13:04:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75254.pdf: 7115646 bytes, checksum: c2dbbfa92185cb8ccbcaee9599bf7856 (MD5) Previous issue date: 1843-06-13 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Bučinskis (Buczyński) Janas - neišaiškintam adresatui. Murovanyj Dvor, 1843.06.13. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075254 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Bučinskis (Buczyński) Janas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75254.pdf
Size: 6.786Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account