THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Sadkovskis (Sadkowski) Stanislovas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1907-1921 -
dc.creator Sadkowski, Stanisław -
dc.date.accessioned 2017-03-13T14:09:11Z
dc.date.available 2017-03-13T14:09:11Z
dc.identifier.other F7-1339a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8491
dc.description.abstract 168 T. Vrublevskio augintinio laiškai apie mokslą Panevėžyje, Peterburgo realinėje mokykloje, universitete, apie teisės studijas, asmeninį gyvenimą, buitį, III dūmos narių nuotraukų užsakymą, dūmos posėdžių stenogramos išleidimą, mokytojo Stanislovo Vinklerio likusios bibliotekos gavimą; M. Remerio, T. ir Aug. Vrublevskio paskaitas Peterburge; studentų streikus; suėmimą už politinę veiklą; darbininkų streikus; bendradarbiavimą spaudoje, grįžimą į universitetą, valstybinius egzaminus, šeimos sukūrimą; mini T. Vrublevskio bibliotekos pastato statybą; lap. 185 - telegrama dėl S. Sadkovskio arešto. Minimi: K. Zaviša, J. Veviurskis, J. Belinskis, M. ir V. Biržiškos, A. Janulaitis, Boduenas de Kurtenė. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-13T14:09:11Z No. of bitstreams: 1 74415.pdf: 249594577 bytes, checksum: c054300fbf08e7f55913e83abdfd8c0c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-13T14:09:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74415.pdf: 249594577 bytes, checksum: c054300fbf08e7f55913e83abdfd8c0c (MD5) en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.language de -
dc.relation.isformatof Sadkowski, Stanisław, g. 1886. [Laiškai] / Sadkovskis (Sadkowski) Stanislovas - Tadui Vrublevskiui. Panevėžys, Peterburgas, Maskva, 1907-1921. 241+[10] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074415 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Sadkovskis (Sadkowski) Stanislovas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74415.pdf
Size: 238.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account