Show simple item record

dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Valantiejienė, Zofija, red.
dc.creator Jankauskienė, Raimonda Daiva -
dc.creator Kimtienė, Danutė Ona -
dc.date.accessioned 2017-04-07T06:40:56Z
dc.date.available 2017-04-07T06:40:56Z
dc.date.issued 1997 -
dc.identifier.isbn 9986702062
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8751
dc.description.abstract Gamtos mokslų habilituoto daktaro, chemiko Leonardo Valentėlio bibliografinė rodyklė apima jo mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį iki 1996 metų imtinai. Rodyklės pradžioje pateikiamos pagrindinės jo gyvenimo ir veiklos datos. Rodyklė sudaryta iš 5 skyrių. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline: lotynų ir kirilica. Pradžioje pateikiami knygų, o po to straipsnių aprašai. Leidinio pabaigoje pateikiama pavardžių rodyklė ir santrumpos.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T06:40:56Z No. of bitstreams: 1 29899.pdf: 8006154 bytes, checksum: 3abca190f69a9d7c5a4b284b1042ca91 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T06:40:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 29899.pdf: 8006154 bytes, checksum: 3abca190f69a9d7c5a4b284b1042ca91 (MD5) Previous issue date: 1997 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Leonardas Valentėlis : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 39 p.


Files in this item

29899.pdf
Size: 7.635Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account