Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Valantiejienė, Zofija, red.
dc.creator Kimtienė, Danutė Ona -
dc.creator Jankauskienė, Raimonda Daiva -
dc.date.accessioned 2017-04-07T06:43:51Z
dc.date.available 2017-04-07T06:43:51Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.isbn 9986702054
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8752
dc.description.abstract Habilituoto gamtos mokslų daktaro, profesoriaus, Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento Povilo Algirdo Vaškelio bibliografinė rodyklė apima jo mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį iki 1996 metų imtinai. Rodyklės pradžioje pateikiamos pagrindinės jo gyvenimo ir veiklos datos. Rodyklė sudaryta iš 6 skyrių. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline: lotynų ir kirilica. Pradžioje pateikiami knygų, o po to straipsnių aprašai, lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis. Svarbiausių mokslinių darbų pavadinimai pateikti ir anglų kalba. Leidinio pabaigoje pateikiama pavardžių rodyklė ir santrumpos.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T06:43:51Z No. of bitstreams: 1 28319.pdf: 17081082 bytes, checksum: 0ed39a3b5e741304de3f6ff96f723a31 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T06:43:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 28319.pdf: 17081082 bytes, checksum: 0ed39a3b5e741304de3f6ff96f723a31 (MD5) en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Povilas Algirdas Vaškelis : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 71 p.


Files in this item

28319.pdf
Size: 16.28Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account