Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-04-14T11:49:31Z
dc.date.available 2017-04-14T11:49:31Z
dc.date.issued 1836-01-17 -
dc.identifier.other F43-5016
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8866
dc.description.abstract 1.Adutiškio valdų prižiūrėtojui kanauninkui J.Stanevičiui ūkiniais reikalais.2. 2-oje pusėje kapitulos prezidento Juozapo Bovkievičiaus kvietimas Vilniaus kapitulos nariams atvykti į posėdį (duotas prelatų ir kanauninkų vardinis sąrašas). -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-14T11:49:31Z No. of bitstreams: 1 51057.pdf: 3469530 bytes, checksum: c45d8f56289a66d68845ec8b7d118742 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-14T11:49:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51057.pdf: 3469530 bytes, checksum: c45d8f56289a66d68845ec8b7d118742 (MD5) Previous issue date: 1836-01-17 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Vilniaus kapitulos raštai (Nr. 4-5)]. 1836 01 17. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051057 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Vilniaus kapitulos raštai (Nr. 4-5)]. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

51057.pdf
Size: 3.308Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account