THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla Ralovčinos ir Graužiškių valdytojams Felicijonui ir Aleksandrui Vislickiams dėl dešimtinės nemokėjimo].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-29T10:48:39Z
dc.date.available 2017-06-29T10:48:39Z
dc.date.issued 1642 -
dc.identifier.other F43-5485
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9401
dc.description.abstract Vaznio reliacija, kad buvo nuvykęs į vienuolyną ir išklausė trečiojo asmens Halškos Martynienės Butrimskos pasiaiškinimą; mini vienuolyno gvardijoną Andrejų Bombolevičių -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-06-29T10:48:39Z No. of bitstreams: 1 51601.pdf: 4742917 bytes, checksum: a747bead4995e2fdcda2fda910ae108a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-29T10:48:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51601.pdf: 4742917 bytes, checksum: a747bead4995e2fdcda2fda910ae108a (MD5) Previous issue date: 1642 en
dc.language pl -
dc.language sla
dc.relation.isformatof [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla Ralovčinos ir Graužiškių valdytojams Felicijonui ir Aleksandrui Vislickiams dėl dešimtinės nemokėjimo]. 1642. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051601 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pranciškonų vienuolyno byla Ralovčinos ir Graužiškių valdytojams Felicijonui ir Aleksandrui Vislickiams dėl dešimtinės nemokėjimo]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51601.pdf
Size: 4.523Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account