Show simple item record

dc.contributor Abramavičius, Vladas, sudaryt. lt
dc.contributor Brašiškis, Stasys, red.
dc.contributor Galvydis, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.date.accessioned 2017-09-22T07:30:37Z
dc.date.available 2017-09-22T07:30:37Z
dc.date.issued 1963 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10005
dc.description.abstract Knygoje apibūdinta daugiau kaip 160 atskirų fondų ir kolekcijų, sudarančių pagrindinį Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) Rankraščių skyriaus rinkinių branduolį - arti dviejų šimtų tūkstančių XI-XX amžių rankraščių vienetų įvairiomis kalbomis. Be lietuvių nacionalinės raštijos rinkiniai atspindi mūsų krašto, o ypač Vilniaus miesto daugianacionalinės kultūros istorijos specifiką, daugelio mokslų disciplinų vystymosi kelią Lietuvoje, čia gyvenusių tautybių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą. Daug rankraščių susiję su valstiečių gyvenimu, Lietuvos miestų, švietimo, architektūros, meno, muzikos klausimais. Taip pat reikšmingi gausūs lietuvių, rusų, ukrainiečių, baltarusių, lenkų ir kitų tautų rašytojų, dailininkų, kompozitorių, mokslo ir kultūros veikėjų autografai. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (audrone.steponaitiene@mab.lt) on 2017-09-22T07:30:37Z No. of bitstreams: 1 156726.pdf: 65876264 bytes, checksum: 09f900dfdec79f905e2c6a409eeaebec (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T07:30:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 156726.pdf: 65876264 bytes, checksum: 09f900dfdec79f905e2c6a409eeaebec (MD5) Previous issue date: 1963 en
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademija. Centrinė biblioteka
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademija. Centrinė biblioteka
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Leidiniai lt
dc.title Rankraščių rinkiniai lt
dc.title.alternative Собрания рукописей lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 289 p.
dc.language.iso lt lt


Files in this item

156726.pdf
Size: 62.82Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account