THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Dvimačių vaizdų atpažinimo automatizavimas, 1959-1970 : bibliografinė rodyklė

Show simple item record

dc.contributor Jurko, A., sudaryt. lt
dc.contributor Kirklys, Zigmantas, sudaryt. lt
dc.contributor Rožienė, Alfreda, sudaryt. lt
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.date.accessioned 2017-09-22T07:52:02Z
dc.date.available 2017-09-22T07:52:02Z
dc.date.issued 1977 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10006
dc.description.abstract Šioje rodyklėje pirmą kartą bandyta surinkti išsibarsčiusius bibliografinius duomenis apie Tarybų Sąjungoje pasirodžiusias publikacijas dvimačių vaizdų (rašmenų, brėžinių, fotografijų ir pan.) automatinio skaitymo ir atpažinimo klausimais. Iš pateikiamos apžvalgos matyti, kad rašmenų atpažinimą mėginta automatizuoti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, šešto dešimtmečio pabaigoje šie darbai Tarybų Sąjungoje buvo atnaujinti. Pirmosios mokslinės publikacijos pasirodė 1959 m., todėl nuo tų metų ir pradėta bibliografinė rodyklė. Į bibliografinę rodykle be straipsnių ir monografijų įtraukta daug išradimų aprašymų (autorystės liudijimų), kurie padeda pilniau atskleisti techninės minties vystymąsi. Dėl ribotos leidinio apimties šioje rodyklėje neatsispindi literatūra apie bioninį vaizdų atpažinimą (akies modeliai, žmogaus ir gyvūnų optinių vaizdų suvokimas), kalbos bei kitų akustinių signalų atpažinimą, kreivių skaitymą, ir kai kurias kitas giminingas problemas. Medžiaga išdėstyta publikavimo metų chronologine tvarka, o melų ribose - autorių arba publikacijų pavadinimų abėcėlės tvarka. Autorystės liudijimai ir patentai išdėstyti paraiškos padavimo data, kuri parodo techninės minties gimimo laiką. Straipsniai, atspausdinti įvairiomis kalbomis, aprašomi rusų kalba, nurodant originalo kalbą. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (audrone.steponaitiene@mab.lt) on 2017-09-22T07:52:01Z No. of bitstreams: 1 178689.pdf: 43753216 bytes, checksum: f759c57805f76a3d5628703de5ee1b85 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T07:52:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 178689.pdf: 43753216 bytes, checksum: f759c57805f76a3d5628703de5ee1b85 (MD5) Previous issue date: 1977 en
dc.language lt
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės lt
dc.title Dvimačių vaizdų atpažinimo automatizavimas, 1959-1970 : bibliografinė rodyklė lt
dc.title.alternative Автоматизация распознавания двумерных изображений, 1959-1970 : библиографический указатель lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 187, [2] p.
dc.language.iso ru lt


Files in this item

178689.pdf
Size: 41.72Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account