LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Raštas, kuriuo Pinsko pav. žemionys Ambraziejus Janovičius Duša Podoreckis (minima jo velionė žmona Zofija Ščasnovna Fursaitė) bei jo vaikai Mikalojus ir Ščasnienė Bogdanovičienė Gorbačevskienė nutraukia visas bylas ir atsisako pretenzijų į Slanimo pakamarės Grigorijaus ir Rainos Sapiegaitės Tryznų valdomą Bytenio dvarą bei į Gnoinų kaimo duoklininkus (Slanimo pavietas)]

52081.pdf
Dydis: 4.725Mb

Dokumentas kolekcijoje: