LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Raštas, kuriuo Vilniaus pav. žemionys Jonas Michailovičius ir Halška Ščasnovna Fursaitė Tiškevičiai atsisako teisių į dalį Bytenio dvaro bei Gnoinų kaimo duoklininkų Slanimo pakamarės Grigorijaus Tryznos ir jo žmonos Rainos Sapiegaitės naudai]

52082.pdf
Dydis: 4.052Mb

Dokumentas kolekcijoje: