LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Bytenio bazilijonų vienuolyno raportas Vilniaus špitolių komisijai apie špitolę Bytenyje. Duota istorinės žinios ir ekonominė padėtis]

52083.pdf
Dydis: 1.683Mb

Dokumentas kolekcijoje: