LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Trumpos žinios apie Blonės parapijos kleboną, bažnyčią, špitolę, vaikų mokymą]

52084.pdf
Dydis: 1003.Kb

Dokumentas kolekcijoje: