THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus kapitulos komisorių kun. Teodoro Skuminovičiaus ir kan. Adomo Kopeco susitarimas, kuriuo Bokštų dvaro savininką Vendeno pakamarį Kazimierą Koziolą Poklevskį atleidžia nuo 1654-1668 m. nesumokėtų nuošimčių bei patvarko tolimesnį mokėjimą į Vilniaus kapitulos Jasevo dvaro kasą nuošimčiais nuo pinigų sumos, kurią 1618 m. Fabijonas Koziolas ir Kotryna Nieviadomska pasiskolino iš Vilniaus kapitulos, užstatydami jai savo Bokštų dvaro (Ašmenos pav.) kaimus Staroje Selo ir Kucki. Minimas tų kaimų sunykimas ryšium su Rusijos kariuomenės pražygiavimu]

Files in this item

52191.pdf
Size: 2.559Mb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account