LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus teismo vaito Nikodemo Pšemienieckio (Przemieniecki) pretenzijos Vilniaus kapitulai dėl Vincento ir Ignoto Beinartų šeimininkavimo Baluošos dvare]

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:18:37Z
dc.date.available 2017-11-20T08:18:37Z
dc.date.issued 1806 lt
dc.identifier.other F43-6105 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/11609
dc.description Minimas Ambraziejaus Beinarto 1602 metų testamentas ir užrašymai. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:18:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52239.pdf: 2351940 bytes, checksum: 4f95179f93ae870e17700b57aea1b43c (MD5) Previous issue date: 1806 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Baloša. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=52239 lt
dc.subject Baluoša (Švenčionių rajonas, Lietuva) lt
dc.title [Vilniaus teismo vaito Nikodemo Pšemienieckio (Przemieniecki) pretenzijos Vilniaus kapitulai dėl Vincento ir Ignoto Beinartų šeimininkavimo Baluošos dvare] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 33x21,2. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


52239.pdf
Dydis: 2.242Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis